DPA Talk #9 Circulaire Economie

Circulaire Economie. Een hype, oude wijn in nieuwe zakken of een ontwikkeling waar we serieus rekening mee moeten houden? Het was het thema van de goed bezochte DPA Talk op donderdag 29 oktober. Alweer de 9e editie van deze reeks lezingen, georganiseerd door Design Post Amsterdam.

Een van sprekers was Pieter van Os. Hij is teamlid bij CIRCO, een denktank over circulaire economie die is gelieerd aan het overheidsinstituut Topsector Creatieve Industrie. Zijn mening is duidelijk. Het huidige, economische model waar vluchtige consumptie van steeds meer goederen centraal staat, moet op de schop: “In een circulaire economie kijk je verder dan ‘morgen klaar’. De winst van een product zit hem niet meer in het produceren en verkopen. Daarna begint het pas.”

Aan de hand van een aantal goed functioneerde praktijkvoorbeelden maakt Van Os zijn standpunt duidelijk. Een van de aanwezige bezoekers vraagt zich af wat er eigenlijk zo nieuw is aan het thema. Pieter van Os erkent: “sommige facetten van de circulaire economie gaan al terug naar de zestiger jaren van de vorige eeuw. Het vernieuwende zit in het feit dat je er een compleet bedrijfsmodel aan ophangt”.

Als tweede kwam Wouter Valkenier aan het woord. Hij is medeverantwoordelijkheid voor de totstandkoming van Amsterdamse projecten als De Ceuvel, Hanneke’s Boom, de Stadstimmertuin en, heel recent, BRET. Projecten waar vanaf de allereerste ideeën een circulair uitgangspunt is geformuleerd. Recycling, hergebruik, duurzame energieopwekking, shared spaces, enzovoort. Het zijn speerpunten bij al deze projecten die het stadium van experimenteel al lang voorbij zijn. Behalve circulair zijn ze ook in commercieel opzicht buitengewoon succesvol. Het ondernemerschap van Valkenier valt op. In binnen- en buitenland is veel belangstelling voor zijn aanpak. Vorig jaar won hij de Dutch Design Award.

De DPA Talk werd ook dit maal voorgezeten door Volkskrantjournalist en designkenner Jeroen Junte. Na afloop werd er tijdens de gezellige borrel nog volop nagepraat. De volgende DPA Talk is op donderdag 10 december. Check onze agenda voor meer informatie.