Arper – Towards a leading example of responsible business

Het Arper Duurzaamheidsrapport 2022, het eerste dat we publiceren, dient als een uitgebreid overzicht van onze duurzaamheidsinspanningen over het jaar 2022, waarin ons engagement voor verantwoord ondernemen wordt uiteengezet.

In lijn met de GRI (Global Reporting Initiative) 2021-normen schetst het rapport een gestructureerde aanpak voor het beheer van duurzaamheid binnen onze organisatie. Hoewel de wettelijk verplichte naleving is vastgesteld voor 2025, hebben we proactieve maatregelen genomen om te anticiperen op de implementatie ervan.

Dit rapport is het bewijs van onze toewijding om niet alleen aan de normen te voldoen, maar ook het voortouw te nemen bij het vormgeven van een betere wereld in samenwerking met onze belanghebbenden.